Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże )które zatrudniają co najmniej 1 osobę na umowę o pracę .

Poziom dofinansowań:

  • Dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*

  • Dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia.

  • Nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki pozyskane z KFS można przeznaczyć na szkolenia w ramach priorytetów:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych

5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników

zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS

6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych

7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

MBACADEMY bezpłatnie pomaga swoim Klientom w pozyskaniu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

01
Pomagamy

Pomagamy w określeniu potrzeb szkoleniowych Twojej firmy.

02
Weryfikujemy

Weryfikujemy dostępność środków w Powiatowym Urzędzie Pracy.

03
Podpisujemy

Podpisujemy umowę o współpracy.

04
Wypełniamy

Wypełniamy wniosek o dofinansowanie.

05
Składamy

Składamy wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy.

06
Oczekujemy

Oczekujemy na decyzję o przyznaniu dotacji.

07
Podpisujesz

Podpisujesz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.

08
Szkolimy

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenie, gwarantując wysoką jakość świadczonych usług oraz materiały szkoleniowe.

09
Finalizujemy

Pomagamy w rozliczeniu dotacji.

Co zyskasz dzięki współpracy z MBACADEMY?

•    Podniesiesz kwalifikacje zawodowe swoich pracowników;
•    Wdrożysz nowe kompetencje w firmie;
•    Zredukujesz koszty;
•    Zaoszczędzisz czas na przygotowanie wniosku i pozyskanie dofinansowania.

1200

GODZIN KURSÓW
I SZKOLEŃ

300

UKOŃCZONYCH
SZKOLEŃ

206

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

USTAWIENIA WIDOKU

Rozmiar tekstu:

Dla słabowidzących:

Mapa serwisu

Wersja tekstowa

Słownik skrótów

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.